Hauptwörter

Männliche Hauptwörter enden meist auf einen Mitlaut (z.B. pan, učitel).
Weibliche auf a oder e. (Praha, ruže).
Sächliche auf o oder e (okno, moře).
 hart
d, h, ch, k, n, r, t
männlich
belebt
männlich
unbelebt
weiblich sächlich    
Nominativ kdo,co pán hrad žena město kosiková   
Genitiv  koho, čeho pána hradu ženy města  kosikové  
Dativ komu, čemu pánu/ovi hradu ženě městu  kosikové  
Akkusativ koho, co pána hrad ženu město  kosikovou  
Vokativ  pane   ženo  kosiková  
Präpositiv o kom, o čem pánu/ovi hradě ženě městě  kosikové  
Instrumental s kým, s čim pánem hradem ženou městem  kosikovou  
             
Nominativ páni hrady žen města    
Genitiv pánů hradú žen měst    
Dativ pánům hradúm ženám městům    
Akkusativ pány hrady ženy města    
Vokativ pane   žen      
Präpositiv pánech hradech ženách městech    
Instrumental pány hrady ženami městy    


 weich
c, č, d’, j, ň, ř, š, t’, ž
männlich
belebt
männlich
unbelebt
weiblich sächlich    
Nominativ muž stroj růže moře namestí  
Genitiv muže stroje růže moře namestí  
Dativ muži/ovi stroji růži moři namestí  
Akkusativ muže stroj růži moře namestí  
Vokativ muži! stroji růže moře namestí  
Präpositiv muži/ovi stroji růži moři namestí  
Instrumental mužem strojem růží mořem namestím  
             
Nominativ muži/ove stroje růže moře    
Genitiv mužú strojů růží moří    
Dativ mužúm strojům růžím mořím    
Akkusativ muže stroje růže moře    
Vokativ            
Präpositiv mužích strojích růžích mořích    
Instrumental muži strojí růžemi moři    

Čechy Böhmen
Čech
Čechám
Čechy
Čechy
Čechách
Čechami

Norden Süden Osten Westen
Nominativ sever jih východ  západ 
Genitiv severu jihu východu západu
Dativ severu jihu východu západu
Akkusativ sever jih východ západ
Vokativ        
Präpositiv severu jihu východu západu
Instrumental severem jihem východem západem